Statut - Članak 38. - Predsjednik Statut - Članak 50. - Tajnik Statut - Članak 48. - Pomoćnik tajnika Statut - Članak 55. - Nadzorni Odbor Statut - Članak 22. - Izbornički tim Statut - Članak 41. - Izvršni Odbor Statut - Članak 45. - Radna tijela Statut - Članak 58. - Časni sud Google Analytics - Audience Google Analytics - Pages

Pravila golfa

R&A– online pretraživač pravila golfa 

Upoznajte se osnovama novih pravila golfa koje stupaju na stagu 1.1.2019. https://www.rules.golf/ 

 


Last update: Sep 20, 2018