Statut - Članak 38. - Predsjednik Statut - Članak 50. - Tajnik Statut - Članak 48. - Pomoćnik tajnika Statut - Članak 55. - Nadzorni Odbor Statut - Članak 22. - Izbornički tim Statut - Članak 41. - Izvršni Odbor Statut - Članak 45. - Radna tijela Statut - Članak 58. - Časni sud Google Analytics - Audience Google Analytics - Pages

Organizacijska struktura


Predsjednik Statut

 • Emilijo Žubrinić 

Glavni tajnik Statut

 • Sonja Jelača

Administrativna tajnica Statut 

 • Milena Dragišić

Izvršni odbor (skupština 24.1.2020) Statut

 • Emilijo Žubrinić
 • Sonja Jelača
 • Boro Rajić
 • Božena Črnac
 • Želimir Feitl
 • Željko Metelko
 • Bruno Badurina
 • Draženko Kopljar
 • Nikola Smoljenović
 • Drago Bago
 • Dražen Slamar
 • Branka Barilović
 • Mario Stepinac

 

Članica odbora za ravnopravnost spolova u sportu
& ”Women in golf Charter” koordinator

 • Ivana Orlović Raić

STRATEGIJA RAZVOJA GOLFA

STRATEŠKI PRIORITETI:

-POPULARIZACIJA SPORTA
-OBRAZOVANJE I PROFESIONALIZAM
-IZGRADNJA IGRALIŠTA I VJEŽBALIŠTA
-RAZVOJ TALENATA
-POBOLJŠANJE IMAGE-A GOLFA

Emilijo Žubrinić
Sonja Jelača

I ČLANOVI STATEŠKIH TIMOVA

ODBOR ZA ORGANIZACIJU SLUŽBENIH NATJECANJA SAVEZA - NATJECATELJSKI ODBOR SAVEZA

-HRVATSKA GOLF LIGA ZA DAME I GOSPODU
-POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE
-POJEDINAČNO MIDAM PRVENSTVO HRVATSKE
-POJEDINAČNO SENIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE
-POJEDINAČNO JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE


Sonja Jelača
Nikola Smoljenović
Nikola Žufika
Bogdan Palovšnik
Dean Dužaić
Dalibor Ljubić


Članovi:
Dražen Slamar (Seniorska natjecanja)
Ivica Šimunović (MidAm)

IZBORNIČKI TIM

Dean Dužaić- Izbornik
Nikola Smoljenović
Hrvoje Kostić


Teo Boch- vizualni identitet
Emir Afgan- vizualni identitet

ODBOR ZA PRAVILA I HANDICAP

Sonja Jelača
Dean Dužaić

ODBOR ZA KOMUNIKACIJU MODERNIM TEHNOLOGIJAMA (CONTENT)  

Bruno Badurina

PRAVNA PODRŠKA- SUD ČASTI

Zoran Špehar

ODBOR ZA ZDRAVSTVO

Danijel Unić

 


Last update: Mar 01, 2020