Statut - Članak 38. - Predsjednik Statut - Članak 50. - Tajnik Statut - Članak 48. - Pomoćnik tajnika Statut - Članak 55. - Nadzorni Odbor Statut - Članak 22. - Izbornički tim Statut - Članak 41. - Izvršni Odbor Statut - Članak 45. - Radna tijela Statut - Članak 58. - Časni sud Google Analytics - Audience Google Analytics - Pages

Organizacijska struktura


Predsjednik Statut

 • Emilijo Žubrinić 

Glavni tajnik Statut

 • Sonja Jelača

Administrativna tajnica Statut 

 • Milena Dragišić

Izvršni odbor Statut

 • Emilijo Žubrinić
 • Sonja Jelača
 • Jure Ursić
 • Davor Pikot
 • Želimir Feitl
 • Vlatko Cvrtila
 • Bruno Badurina
 • Draženko Kopljar
 • Pero Ćosić
 • Drago Bago
 • Dražen Slamar
 • Dražen Ileković
 • Mario Stepinac
 • Bruno Badurina

 

 

ODBOR ZA POPULARIZACIJU GOLFA

-POPULARIZACIJA MEĐU MLADIMA
​-POMOC INVESTITORIMA I DRZAVNIM TIJELIMA


Vlatko Cvrtila
Draženko Kopljar
Pero Ćosić

ODBOR ZA ORGANIZACIJU SLUŽBENIH NATJECANJA SAVEZA

-HRVATSKA GOLF LIGA    
-POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE
-POJEDINAČNO SENIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE
-EUROPEAN TEAM SHIELD CHAMPIONSHIP

-POJEDINAČNO JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE
Želimir Feitl
M
ario Stepinac
Dražen Slamar
Emilijo Žubrinić
Članovi:
Nikola Smoljenović
Nikola Žufika

ODBOR ZA FINANCIJE I SPONZORSTVA

Jure Ursić
Davor Pikot
Dražen Ileković
Drago Bago
Draženko Kopljar
Pero Ćosić

IZBORNIČKI TIM

Želimir Feitl –kontakt s Izbornikom ispred IO

ODBOR ZA PRAVILA GOLFA

Sonja Jelača
Član: Zlatan Juras

ODBOR ZA KOMUNIKACIJU MODERNIM TEHNOLOGIJAMA (CONTENT)       

Bruno Badurina

ODBOR ZA HANDICAP  

Sonja Jelača

STRATEGIJA RAZVOJA GOLFA- STRATEŠKI PLAN

Emilijo Žubrinić 
Sonja Jelača

PRAVNA PODRŠKA- SUD ČASTI

Javorko Novak
Zoran Špehar

ODBOR ZA OBRAZOVANJE

Vlatko Cvrtila
Martina Čanaki, Dean Dužaić  

ODBOR ZA ZDRAVSTVO

Davor Pikot 
Danijel Unić

ODBOR ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE

 

Dražen Ileković
Bruno Badurina

Želimir Feitl
Dražen Slamar

 


Last update: Feb 23, 2018