Statut - Članak 38. - Predsjednik Statut - Članak 50. - Tajnik Statut - Članak 48. - Pomoćnik tajnika Statut - Članak 55. - Nadzorni Odbor Statut - Članak 22. - Izbornički tim Statut - Članak 41. - Izvršni Odbor Statut - Članak 45. - Radna tijela Statut - Članak 58. - Časni sud Google Analytics - Audience Google Analytics - Pages

Handicap


HCP Hrvatski Golf Savez

Golferi registrirani u golf klubove članice Hrvatskog golf saveza, članstvom u klubu ostvaruju i pravo na člansku iskaznicu. Članske iskaznice izdaje Hrvatski golf savez.
Iskaznice se izdaju u pravilu u 3 navrata tijekom godine. Većina članstva obnavlja se do 1.3. pa tako se onda i većina iskaznica izdaje do 15.3. za tekuću godinu. Tada se na iskaznici ispisuje handicap s početka golf sezone. Tijekom godine, kroz igru, handicap se mijenja. Golferi svojim pristupnim podacima upisanim na iskaznici, imaju mogućnost putem stranica Hrvatskog golf saveza pristupiti svojim podacima, odigranim rezultatima i aktualnom handicapu. Za potrebe igranja turnira van zemlje, igrač može u bilo kojem trenutku izvući potvrdu o ostvarenom handicapu.

Ukoliko posjedujete člansku iskaznicu Hrvatskog golf saveza i imate pitanje vezano uz vaš handicap, pristupanje na korisničke stranice Hrvatskog golf saveza, prijavu odigranog rezultata van Hrvatske ili Slovenije ili neko drugo pitanje vezano uz golf, slobodno se obratite na mail tajnik@golfportal.hr  


EGA Handicap

U tijeku su pripreme za uvođenje svjetskog handicapa- WHS
Više o tome već je objavljeno na našim stranicama. link 

 

Nacionalni odbor za handicap vode Sonja Jelača i Dean Dužaić

 


Last update: Feb 09, 2019